Historie

Tradice kynologie v Jaroměři je dlouhá. Ovšem mnoho o ní nevíme, protože všechny doklady o jejích počátcích zmizely v propadlišti času. Podle vyprávění pamětníků působila již na začátku 50.let v prostorách bývalého sportovního hřiště v Růžovce skupinka nadšenců, kteří se zabývali výcvikem psů pod hlavičkou Českého svazu chovatelů drobného zvířectva.

V roce 1976 přešel tehdejší oddíl kynologie pod správu Okresního výboru Svazarmu Náchod a pokračoval dále ve své činnosti na stávajícím pozemku v Růžovce, pronajatém od města Jaroměř. Ve stejném roce byla postavena prostornější klubovna v horní části cvičiště, která nahradila původní malou budku, sloužící jako útočiště před nepřízní počasí. Klubovna byla zhotovena jako prozatímní stavba na dobu než budou zajištěny prostředky na stavbu nové. Ovšem svému účelu sloužila celých 27 let.

historicke_foto

V srpnu 1990 byl náš klub zaregistrován pod číslem 336 jako řádný člen Českého kynologického svazu.

V průběhu 90.let byly rozvíjeny četné aktivity v novodobé historii klubu. Kynologická činnost dostávala postupně nový náboj. Byla obnovena tradice závodu „O pohár města Jaroměře“. Pod vlivem nově se rozvíjejícího odvětví kynologie zahájil svoji činnost oddíl agility. Zásluhou jeho členů byla vytvořena nová tradice – závod „O jaroměřský preclík“ Od roku 1989 až do současné doby trvá série velmi úspěšných dětských dnů, kde se snažíme popularizovat kynologický sport mezi veřejností.

foto2 foto3

Přelom tisíciletí přinesl další posun vpřed v rozvoji jaroměřské kynologie. Došlo k zásadnímu oživení v oblasti metodiky výcviku, které nese svoje ovoce v podobě výrazného zvýšení počtu splněných zkoušek z výkonu.

V roce 2003 jsme přistoupili k celkové rekonstrukci klubovny, která přestávala vyhovovat požadavkům na kvalitní zázemí pro poměrně početnou členskou základnu.

V současné době kynologie v Jaroměři zažívá zřejmě nejúspěšnější období ve své dosavadní historii.

 

TOPlist